In deze Podcast is Neal Barnard te gast bij Rich Roll waarbij zij uitgebreid ingaan op zijn laatste boek:”Your Body In Balance”, wat gaat over de verstrekkende invloed die hormonen kunnen hebben op het functioneren van ons lichaam.

Besproken wordt de rol die voeding kan spelen bij de vruchtbaarheid, krampen en andere PMS gerelateerde klachten, kanker bij vrouwen en mannen, het omkeren van PCOS en de menopauze.

Naast de bovenstaande onderwerpen komen ook de andere aandachtspunten uit het boek naar voren, zoals de rol van hormonen bij erectiestoornissen, diabetes, een gezonde schildklier en de invloed op de huid en haargroei.

Ook de invloed op onze stemmingen worden op een voor Neal en Rich kenmerkende ontspannen wijze belicht.

Het boek geeft per onderwerp aan de hand van anekdotische gevallen een gezicht aan de onderzoeksresultaten zoals die mu bekend zijn.
Daarnaast staan in het boek veel recepten van de hand van Lindsay S. Nixon.

De eerste 15 minuten gaan niet over het boek maar over de controversiële publicatie in “The Annals of Internal Medicine” uit het najaar van 2019.
Waarin nieuwe “guidelines” werden gepresenteerd waarmee de waarde van het minderen van de vleesconsumptie in twijfel werd getrokken.
Er werd zelfs de conclusie getrokken dat het de moeite niet loont.

Hier wordt in korte tijd helder uiteengezet hoe de vork in de steel zat en dat de bewuste wetenschapper een paar maanden voor de publicatie zelfs financiële banden was aangegaan met Texas A&M-University, welke bekend staat om de promotionele activiteiten aangaande vleesconsumptie, sterker nog, zij ontvangen hier overheidsgeld voor.

Dat de redacteur van “The Annals Of Internal Medicine”, al ruim voor publicatie door een groot aantal wetenschappers en artsen, waaronder David Katz, was benaderd met de mededeling dat een publicatie onverantwoord zou zijn, heeft dit deze niet kunnen verhinderen.

Deze podcast is zeker de moeite van het kijken waard

 

Duur:1:29:10

Lees ook het verhaal van Dr. Adriana Cortés de Waterman, die een zeer ernstige vorm van PCOS met voeding wist om te keren.