Bij sommige medische condities kunnen probiotica tot ernstige negatieve effecten leiden.

Het begrip "Publicatie-bias" zal niet iedereen bekend in de oren klinken. Zoeken we een vertaling van "Publication Bias" dan komt er als eerste voorbeeld de zin:"Publicatie-bias beïnvloedt elk gebied van de geneeskunde". Goed om hier even bij stil te staan, lijkt mij.

Onder Publicatie-bias wordt verstaan dat de gepubliceerde studies over een bepaald onderwerp een vertekend beeld kunnen geven als de opdrachtgevers tot bepaalde studies, op grond van de voor hen negatieve uitkomsten, besluiten om een afgeronde studie niet te publiceren. Het is bekend dat de meeste studies worden uitgevoerd in opdracht van de particuliere sector, de industrie. Natuurlijk zal een opdrachtgever de onderzoeksresultaten die mogelijkerwijs een negatief effect zullen hebben op de winstgevendheid van de onderneming niet publiceren.

Als gevolg hiervan zal het algemene beeld dat we  zien ontstaan veelal te rooskleurig zijn.
(Dit zou men goed in acht moeten nemen bij het geven van aanbevelingen omtrent voeding, voortvloeiend uit meta-analyses. Waaraan het waardevolle kenmerk wordt toegedicht dat je op grond van dit type literatuurstudie tot preciezere uitspraken komt. Hier geldt naar mijn mening nog altijd:"Bias in => Bias out". )

Nu het begrip publicatie-bias duidelijk is wil ik graag een video van Dr. Greger naar voren halen, waarin duidelijk wordt dat blindvaren op het feit, dat er nog nooit wetenschappelijk was aangetoond dat probiotica nadelige effecten heeft, kan leiden tot een hoger sterftecijfer onder proefpersonen die probiotica namen. 

Het gaat hier over een in Nederland uitgevoerde studie naar de werkzaamheid van probiotica op een ernstige vorm van acute pancreatitis, een plotselinge ontsteking van de pancreas, iets wat de laatste jaren frequenter voor komt en wat in sommige gevallen levensbedreigend kan worden. Antibiotica schijnt hier niet te werken, maar hoe zit het met probiotica?

Bij studies met ratten bleek het een positief effect te hebben en tevens werd hierbij de conclusie getrokken dat het geen schadelijke effecten veroorzaakte.
Waarom zou je het dan niet op mensen testen?
En aldus geschiedde.  Bij deze studie in 15 Nederlandse ziekenhuizen kreeg  de ene helft van 200 patiënten met pancreatitis probiotica terwijl de andere helft een placebo ontving.
Binnen tien dagen schoot het sterftecijfer omhoog in de groep die probiotica slikte!

Afbeelding uit video

Afbeelding uit video.

 

Nederlands ondertiteld. Duur 4:47 min.                                                                 Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klik NF Full Color Logo small  

 

Op de onvermijdelijke vraag waarom de onderzoekers de proefpersonen niet hadden ingelicht over de risico's die zij mogelijkerwijs zouden lopen, kon men slechts aangeven dat in de wetenschappelijke literatuur geen risico's bekend waren.
Deze ervaring heeft hier uiteraard verandering in gebracht, echter is de prijs die sommige onfortuinlijke proefpersonen hebben moeten betalen erg hoog. Publicatie-bias kan dus verstrekkende gevolgen hebben als we bij het opzetten van toekomstige onderzoeken niet over alle bekende data kunnen beschikken, domweg veroorzaakt door het achterhouden van onderzoeksgegevens die bedrijven, uit economische motieven, liever voor zichzelf houden.

Het gebruik van probiotica kan dus in sommige situaties zeer ernstige gevolgen hebben.


De natuur biedt veel verschillende vormen van probiotica en prebiotica die we dagelijks tot ons kunnen nemen. In het begin van het filmpje wordt duidelijk dat op alle verse groenten en fruit verschillende goede bacteriën huizen die van belang zijn voor ons microbioom en dus onze gezondheid. De verschillende bacteriën die van nature voorkomen op  fruit en groenten vormen een prima bron van probiotica, als deze rauw worden geconsumeerd. en de vezels zoals die alleen in onbewerkte plantaardige voeding aanwezig zijn vormen de voeding voor met name de bacteriën die in onze dikke darm aanwezig behoren te zijn. Deze bacteriën in onze dikke darm maken van met name resistent zetmeel korte keten vetzuren die o.a. als energiebron dient voor de epitheelcellen in onze darmwand.