Jicht wordt veroorzaakt door vlijmscherpe urinezuurkristallen in onze gewrichten en deze urinezuur komt van de afbraak van purines. Purines zijn op hun beurt een afbraakproduct van genetisch materiaal, het DNA, waardoor een gezond dieet zonder purines onmogelijk is.

Als de urinezuurkristallen, die jicht veroorzaken, afkomstig zijn van de afbraak van purines, moeten de mensen die aan deze ziekte lijden dan zelfs gezonde purinerijke voeding zoals bonen, champignons en bloemkool vermijden?

De hoeveelheid Urinezuur is erg belangrijk, omdat zowel te hoge als te lage niveaus geassocieerd zijn met een verhoogde mortaliteit.
Als onze urinezuurspiegels te hoog zijn, kan dat leiden tot jicht; als ze te laag zijn, kan dit ons risico op neurodegeneratieve ziekten zoals de Ziekte van Alzheimer en Parkinson vergroten. Een verklaring voor dit laatste wordt gezocht in het feit dat urinezuur werkt als een krachtige antioxidant in onze hersenen.

Dr. McDougall brengt in zijn presentaties regelmatig naar voren dat wij, in onze westerse samenleving, lijden aan ziektes van overvloed, welke je in vroeger tijden alleen zag bij de welgestelden. Maar omdat we nu eten als een Koning krijgen we ook de ziektes van koningshuizen. Het was niet Dr. McDougall die dit verband als eerste zag, ruim 2000 jaar geleden was het Hippocrates zelf die deze constatering wereldkundig maakte. Hij beschreef jicht  als een ziekte van Koningen omdat alleen zij de rijke voeding aten die een jichtaanval kon veroorzaken.

We weten al heel lang dat er een verband bestaat tussen jichtaanvallen en de consumptie van alcohol en het eten van voeding rijk aan purines, maar er was nog nooit een prospectief onderzoek hiernaar gedaan.

Zie hieronder de video waarin o.a. het onderzoek "The Harvard Health Professional’s Follow-Up Study" wordt besproken waarin ongeveer 50,000 mannen werden gevolgd. Hieruit bleek dat er een sterk verband bestond tussen het risico op jicht en alcoholinname. Tevens was het de consumptie van vlees en vis wat het risico op jicht vergrootte, maar dit was niet het geval bij het eten van purine rijke plantaardige voedingsmiddelen.

Opmerkelijk is het feit dat de groenten die mensen met jicht veelal wordt afgeraden, zoals paddenstoelen, bloemkool, bonen, linzen en erwten, juist een beschermende invloed hebben.
Een alkalisch dieet heeft een beschermende werking en we zien dan ook dat de afvoer van urinezuur significant hoger is bij mensen die een vegetarisch dieet volgen dan zij die dat niet doen.
De hoeveelheid urinezuur in het bloed kun je binnen enkele dagen zien stijgen als gevolg van een verandering in de voeding. Voeding zou hier dus een meer prominentere rol moeten gaan vervullen bij de behandeling van patiënten, mede gezien de mogelijke ernstige bijwerkingen van de vaak voorgeschreven medicatie.

Nederlands Ondertiteld.   Duur:7:09 min.                                                               Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small