vegetables market fruit healthy

Als we gaan zoeken op de betekenis van leefstijlgeneeskunde komen we bij diverse omschrijvingen uit.

Eén van de belangrijkste kenmerken, die we vreemd genoeg niet bij alle omschrijvingen tegenkomen, is het uitgangspunt dat bij deze benadering van de geneeskunde de oorzaak van de aandoening, c.q. de klachten, als richtpunt dient.

Doordat deze op de oorzaak gerichte benadering van gezondheidsklachten kan leiden tot het verminderen of het wegnemen van de oorzaak, zullen de klachten in veel gevallen niet van chronische aard blijken.

Veel standaard procedures binnen de huidige gezondheidszorg richten zich enkel op de symptomen, enerzijds omdat men voor veel "chronische" ziekten niet in staat is om op basis van wetenschappelijk onderzoek 'de' oorzaak  aan te tonen en anderzijds is het voor veel marktpartijen een uiterst lucratief verdienmodel gebleken om ziekteprocessen te managen en mensen de rest van hun leven afhankelijk te houden van medicatie en behandelingen.

Waarbij het onvermogen of de onwil van patiënten om leefstijlveranderingen door te voeren, vaak ter verdediging wordt opgevoerd door de behandelende zorgprofessionals.

 Om de zorg in de toekomst betaalbaar en uitvoerbaar te houden zullen we de focus moeten verleggen van symptoombestrijding naar de oorzaak van deze symptomen.

Wat houdt leefstijlgeneeskunde in?
De algemene omschrijving die het ACLM (American College of Lifestyle medicine) hanteert lijkt mij een goede start.

Leefstijlgeneeskunde omvat het gebruik van een op wetenschappelijke feiten gebaseerde therapeutische benadering van de levensstijl, zoals:
Een overwegend, zo min mogelijk bewerkt, plantaardig voedingspatroon, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap, stressmanagement, de vermijding van risicovolle stoffen, en andere niet medicamenteuze modaliteiten ter preventie, behandeling en het veelvuldig omkeren van aan leefstijl gerelateerde chronische ziekten.

Het ACLM heeft in Augustus 2018 het standpunt ingenomen dat een Whole Food Plant Based voedingspatroon het meest effectief is om bovenstaande doelen te verwezenlijken.

Waarom komen zij tot een dergelijk advies?
Hieronder zal ik enkele mogelijke beweegredenen noemen:

Hart en vaatziekten zijn voor 90% te voorkomen, te stoppen in de ontwikkeling en in de meeste gevallen terug te draaien door het invoeren van een Whole Food Plant Based voedingspatroon!!!

Dit is met nog geen enkel ander voedingspatroon/leefstijl gelukt laat staan wetenschappelijk aangetoond.

Als we dit weten waarom zouden we dan überhaupt een andere benadering toepassen of, waar ik meer moeite mee heb, adviseren?

Het officiële voedingsadvies van het ACLM, het American College of Lifestyle Medicine, is eindelijk naar buiten gebracht.

Opgericht in 2004 en eind Augustus 2018 komt het koersbepalende, internationaal erkende instituut, met een officieel voedingsadvies voor de behandeling van diverse chronische ziekten. Je kunt dus gerust stellen dat zij niet over één nacht ijs zijn gegaan.

De invulling van het voedingsplaatje binnen de leefstijlgeneeskunde zoals dat geformuleerd werd door het ACLM luidde tot voor kort dat de voeding voornamelijk moest bestaan uit, zo min mogelijk bewerkte voeding van plantaardige herkomst.

In een onlangs afgegeven verklaring neemt het ACLM een officieel standpunt in aangaande het voedingsadvies binnen de leefstijlgeneeskunde.

De officiële tekst uit een onlangs ontvangen e-mail luidt:

By ACLM President George Guthrie, MD, MPH, CDE, FACLM, FAAFP:

ACLM's Board of Directors recently adopted an official dietary lifestyle position statement-the first step in the effort, led by our RD Working Group, to draft ACLM's dietary lifestyle position paper.

 

What does ACLM's Board recommend as the dietary "North Star" to which humans should strive:
"For the treatment, reversal and prevention of lifestyle-related chronic disease, the ACLM recommends an eating plan based predominantly on a variety of minimally processed vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts and seeds."

Zij verklaren nu dus officieel dat een Whole Food Plant Based dieet de beste benadering is voor wat betreft de behandeling, het omkeren en de preventie van aan leefstijl gerelateerde chronische ziekten.
Het ACLM raad een gevarieerd dieet aan gebaseerd op voornamelijk, minimaal bewerkte, groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden.

Dr. George Guthrie vervolgt met:” Deze aanbeveling benadrukt de eenvoud van wat, zoals door wetenschappelijk bewijs is aangetoond, de meest doeltreffende invulling is voor wat betreft voeding binnen de leefstijlgeneeskunde.”

Een Whole Food Plant Based Dieet wordt nu dus officieel het aan te bevelen voedingspatroon binnen de leefstijlgeneeskunde.

Ik hoop dat de verantwoordelijken, de in Nederland  ingeslagen weg  van Koolhydraatarm eten voor o.a. Diabetes 2, serieus willen heroverwegen, omdat hieraan grote bezwaren kleven, zoals die o.a. tot uiting komen bij de verergering van hart en vaatziekten, het risico op een afname van de insulinegevoeligheid vergroot etc. etc.

In dit artikel wil ik graag de aandacht vestigen op CHIP.
Een leefstijlprogramma om de kennis van het hoe en waarom van leeftstijlverandering over te dragen aan zowel het publiek, als ook aan artsen en andere sectoren van de maatschappij.


Hans Diehl, de eerste directeur onderzoek van het Pritikin Center* in 1976,  besefte de beperkingen van een leefstijl interventie waarbij de deelnemers op locatie komen en waarbij het bij thuiskomst  een uitdaging zou gaan worden om het nieuw aangeleerde patroon voort te zetten.

Hij ontwikkelde CHIP, een betaalbare 30 daagse leefstijlinterventie wat in de eigen omgeving kon worden gevolgd.

In de volgende vier video's geeft Dr. Greger een compleet beeld Hoe CHIP is ontstaan, wat er is bereikt en welke ongekende betaalbare mogelijkheden het biedt, niet alleen in Amerika maar wellicht ook in Nederland.

 

 De CHIP website vind je hier.

Nederlandse ondertiteling aanwezig                                                                                     Bronnen