Een presentatie gegeven door Dr. Neal Barnard tijdens het International Conference on Nutrition in Medicine in 2015.
Destijds waren net de nieuwe Amerikaanse richtlijnen aangaande voeding gepubliceerd, waarin werd verkondigd dat het cholesterol wat wij met onze voeding tot ons nemen niet tot een verhoging van het serum cholesterol leidt.

Dat dit tot nogal wat verwarring en discussie heeft geleid zal niemand verbazen. In deze presentatie geeft Dr. Barnard een verhelderende opsomming van de feiten en laat zien hoe voeding wel degelijk tot een verhoging van de cholesterolwaarden kan leiden.

Het blijkt niet zo moeilijk te zijn om wetenschappelijk aan te tonen dat bijvoorbeeld het eten van eieren geen probleem is voor wat betreft de hoogte van ons cholesterol:
Houd het aantal mensen in het onderzoek beperkt.
Ga uit van een dieet met veel cholesterol.
Vergelijk het met bijvoorbeeld worstjes.
Scheid de hypo- van de hyper-responders.
Verklaar dat een kleine cholesterolstijging niet relevant is.
Trek de conclusie dat eieren niet bijdragen in de risicofactoren voor een hartaanval!

Hij bespreekt ook het verhaal van Duane Graveline MD (30:00 min.), een medewerker van NASA die een zeer ernstige vorm van geheugenverlies kreeg als gevolg van het slikken van cholesterolverlagende medicatie.
Nu zal dit slechts weinig voorkomen, echter gezien de aantallen mensen die statines slikken en het feit dat met name veel ouderen dit doen moeten we niet uitsluiten dat een aantal mensen ten onrechte de diagnose dementie krijgen daar waar de achteruitgang van het geheugen een bijwerking kan zijn van de medicatie.

Duur: 38:49 min.

Zie ook:
Reductionisme en de tekorten-mentaliteit
Verminder je risico op hart- en vaatziekten met 90%

Cholesterolrijke voeding en kanker
Geoxideerd cholesterol 27HC kan 3 borstkanker-mysteries verklaren. ...


Een goed voorbeeld van de wijze waarop de industrie misleidende studies ontwerpt vind je hier:

Hoe de zuivelindustrie misleidende studies ontwerpt ...

De afgelopen jaren zien we een sterke toename van door de industrie uitgevoerde meta-analyses die qua opzet en uitvoering de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Dat zelfs de Gezondheidsraad deze discutabele studies meeneemt in haar overwegingen is iets wat je niet zou verwachten maar blijkt helaas waar.

In het uitgebreide artikel "Meta-analyse: Dekt de vlag de lading?" wordt dit uitgebreid belicht.

repviewnutrition guide