Hooked

Food, Free Will, and how the Food Giants exploit our addictions

By  Michael Moss

Hooked

 

Onderzoeksjournalist Michael Moss komt na zijn New York Times bestseller “Salt, Sugar and Fat”met zijn nieuwste publicatie “Hooked”. 

Hij begon zijn onderzoek naar de rol die grote levensmiddelenconcerns spelen in het aanbod en de kwaliteit van voedingsproducten nadat hij als oorlogsverslaggever werd teruggehaald naar America omdat hij op de hitlist van moslimextremisten was terechtgekomen. Eenmaal terug wilde hij een onderzoek starten met betrekking tot de rol van sommige wapenfabrikanten maar zijn toenmalige werkgever vond het verstandig om naar aanleiding van een schandaal rondom met salmonella besmette pindas's een onderzoek hiernaar te starten.

Hoewel het belangrijk is om onderzoek te doen naar verontreinigd voedsel en de wijze waarop de industrie hiermee omgaat, was het in diezelfde tijd dat hij door een insider van de vleesindustrie erop gewezen werd dat naar zijn idee er een veel groter probleem door de aanbieders van (ultra) bewerkte voedingsmiddelen wordt veroorzaakt.

Het betreft dan niet verontreinigingen die onbedoeld in de voedingsmiddelen terecht komen maar juist de vele toevoegingen die bewust en op basis van nauwgezet onderzoek eraan worden toegevoegd, die een grote rol zouden kunnen spelen in de pandemie van overgewicht en de vele hier vaak aan gerelateerde chronische ziekten. Zie hier de aanleiding voor zijn eerste boek waarin hij de wijze waarop en de mate waarin de makers van bewerkte voedingsmiddelen, volstrekt onnodige bestanddelen toevoegen om op deze wijze ons te verleiden om meer en vaker (tussendoor) te eten.

“Hooked” gaat nog een stap verder en haalt op indrukwekkende wijze het bewijs boven water waarom de (ultra) bewerkte voedingsmiddelen het voor veel mensen erg moeilijk maakt om niet toe te geven aan de drang om te blijven eten.

De term “Fast Food” krijgt nog een andere dimensie als we beseffen dat een receptor op de tong in staat is om suiker te detecteren en door te geven aan de hersenen in slechts 0,6 seconde. Bedenk dat het bij het inhaleren sigarettenrook het ongeveer 10 seconden duurt alvorens de hersenen de belonende stofjes gaat aanmaken. Het blijkt overigens dat de snelheid waarmee een verslavende stof de hersenen weet te prikkelen van invloed is op de mate waarin hierop wordt gereageerd.

In het eerste deel van het boek gaat hij uitgebreid in op de definitie van verslaving en verklaart mede door inzichten van verslavingsdeskundigen, die zich eerder bezig hielden met o.a. tabaksverslaving en nu het huidige voedingslandschap tot hun onderzoeksveld rekenen, hoe de voedingsindustrie onze biologische paden misbruikt om producten zo samen te stellen dat er van de term “vrije wil” niet veel over blijft.

Voorbeelden met onderzoeken die gebruik maakten van fMRI scanners bevestigen dat het laten zien van afbeeldingen of het ruiken van geuren dezelfde hersengebieden stimuleert als het daadwerkelijk eten van de producten.

Voor veel mensen zal het schokkend zijn om te lezen hoe ver de voedingsindustrie gaat om ons (bewust) verslaafd te maken en welke middelen zij op meerdere fronten inzet om dit te verhullen.

Waarom zetten ze in Amerika de light versies naast de normale versies in het schap en waarom werd destijds o.a. Weight Watchers overgenomen door Kraft en Slim Fast door Unilever. De industrie zelf kwam met allerlei dieetprducten en is nu bezig om met vele toevoegingen, denk aan vezels, eiwitten en vitaminen, de producten voor de consument een gezondheidsimago te geven. Etc. etc.

Conclusie:
Voor iedereen die beroepshalve mensen adviseert over een gezonde leefstijl is dit, in mijn ogen, een must om te lezen.
Het verklaart zeer indringend waarop het merendeel van het voedingsaanbod onze gezondheid ondermijnd en waarom het zo verslavend is gemaakt en dus lastig om ervan los te komen.

Ondertussen weten we dat de meeste mensen in de westerse samenleving meer dan driekwart van de calorieën uit deze (ultra) bewerkte voedingsmiddelen haalt en de rest van de wereld is met een inhaalslag begonnen, hetgeen we ook zouden kunnen afleiden uit de enorme toename van chronische aandoeningen die veertig jaar geleden hier amper voor kwamen.

Voor een interview met Michael Moss over Hooked door Dr. Bret Scher (Cardioloog) Zie onderstaande video: