"Welkom op deze non-profit site. Geen zakelijke belangen en dus ook geen advertenties.
Geen zakelijke sponsoren en of financiële middelen van andere belanghebbenden.

Ik hoef hier niet beter van te worden, het zou mooi zijn als de bezoekers dat deden!"

 

foto1

Mijn naam is Rien Heideveld en deze site is voortgekomen uit de wens om veel mensen te bereiken met wat er bekend en bewezen is op het gebied van voeding in relatie tot veel voorkomende ernstige ziekten.


De recente internationale opkomst van de leefstijl geneeskunde waar voeding als primair middel wordt ingezet door artsen bij de behandeli
ng van klachten is een geweldige ontwikkeling zowel voor de patiënt alsook voor de behandelend arts.

Met name bij het merendeel van de zogenaamde “chronische” ziekten speelt voeding een bepalende rol. Vandaar dat chronisch tussen aanhalingstekens staat. Zo ligt er al tientallen jaren wetenschappelijk bewijs dat hart- en vaatziekten middels voeding, beweging (half uurtje wandelen per dag), stressreductie en sociaal contact, niet alleen te voorkomen zijn maar ook kunnen worden gestopt en in veel gevallen zelfs worden omgedraaid. (Dit programma wordt sinds 2010 in Amerika vergoed door een groeiend aantal verzekeraars en het is niet het enige)

Het klinkt te mooi om waar te zijn?    Nee het mooie is, .......het is waar!

 

 

Kijk naar een heel korte presentatie (3min) uit 2006 van Dean Ornish, de arts die hiervoor in 1990 al het onomstotelijke bewijs heeft geleverd: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1973470

 

 

Deze presentatie werd gegeven in 2006. Sinds die tijd is er in de reguliere richtlijnen en procedures om deze ziektes te behandelen niet veel veranderd. Het aantal mensen met diabetes is in Nederland al meer dan 1 miljoen en daar komen jaarlijks meer dan 70.000 bij. De teller voor coronaire hartziekten stond in 2016 op 740.000 patiënten  in Nederland, met een gezamenlijke kostenpost van 9,7 miljard. (cijfers afkomstig van het ministerie van volksgezondheid en zorg).


Goed nieuws dus dat we met voeding in staat zijn om hier iets aan te doen. In Amerika heeft het twintig jaar geduurd maar zoals al eerder gezegd vanaf 2010 wordt het door Ornish ontwikkelde programma door een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoed. Hetzelfde geldt voor o.a. het Pritikin programma.(In Nederland zijn we helaas “nog” niet zo ver) 

Ik hoop met deze site licht te kunnen werpen op o.a. de wijze waarop goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek kan worden misbruikt om verwarring bij het publiek te zaaien. Wat moet je nu nog geloven, vandaag hoor je dit en morgen het tegenovergestelde. Wat zijn de redenen dat wij onze behandelende artsen en specialisten bijna nooit over voeding horen zowel als oorzaak van alsook als middel  ter behandeling van onze meest voorkomende ziekten? Als voeding al wordt ingezet dan helaas nog maar al te vaak als symptoombestrijding.


Hier zal ik proberen zo objectief mogelijk informatie te geven. 
Omdat er echter maar één manier van eten bestaat waarvan bewezen is dat het hart en vaatziekten voorkomt, kan stoppen en in sommige gevallen zelfs kan omkeren zal het voor mij per definitie onmogelijk zijn om niet bevooroordeeld over te komen. Neem wat tijd en geef jezelf inzicht in de werking van voeding op het functioneren van ons lichaam. We kunnen immers met voedsel veel processen in ons lichaam ondersteunen, maar ook tegenwerken en soms zelfs blokkeren.

Veel onderzoek is gedaan, de resultaten zijn de afgelopen 30 jaar gepubliceerd en de praktische uitkomsten van de vele jaren ervaring met het behandelen van patiënten ondersteunen de onderzoeksuitkomsten.
Niet alleen voor Hart- en vaatziekten, maar ook voor Diabetes 2, veel vormen van Kanker, Arthritis, MS, Lupus en vele, vele andere ziekten is de beste ondersteuning voor het lichaam en zijn herstel:

Een: Whole Food Plant Based Diet 
 

Zelf heb ik de afgelopen jaren veel publicaties hierover gelezen, boeken van artsen en biochemici geraadpleegd, presentaties en documentaires bekeken en tevens een Plant-Based Nutrition Certificate behaald via de online studieomgeving van eCornell. Daarnaast heb ik tientallen gecertificeerde lezingen, over plantaardige voeding in relatie tot diverse aandoeningen afgerond bij de George Washington University School of Medicine and Health Sciences.


Het inzicht dat ik heb verkregen wil ik graag met je delen en hoop dat de grote spraakverwarring verbonden met dit onderwerp iets kan worden ontrafeld.

Ik speek de hoop uit dat de verantwoordelijken in Nederland open staan om de opleidingsprogramma's voor Lifestyle Medicine die o.a. in Amerika al ontwikkeld zijn ook zullen gaan gebruiken, net zoals Australië en enkele Europese landen dit al hebben gedaan met het omvangrijke programma van het American College for Lifestyle Medicine (ACLM). Dit scheelt geld en kostbare tijd zodat het sneller geïmplementeerd kan worden. Zo zal uiteindelijk veel onnodig lijden en vroegtijdig overlijden eerder kunnen worden voorkomen.

Als ik hierover spreek of schrijf, kan ik gedreven over komen. "Je bent erg gepassioneerd, he?": is de vraag die ik dan vaak gesteld krijg. Ja....., want achter al deze onderzoeken, discussies en belangen (geld , prestigeverlies etc.)  gaat het in feite maar om één ding, mensen...., mensen die hulp nodig hebben.

In veel gevallen is er, zo is bewezen, een vrij simpele goedkope en snel werkende oplossing voor handen, laten we die dan in ieder geval aanreiken.