De site wordt verbouwd! Hij blijft online maar sommige artikelen kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn, sorry voor het ongemak.

Wereldwijd zijn er slechts weinig artsen die het belang van het openlijk verkondigen van de rol die onze voeding kan spelen m.b.t. onze gezondheid, boven de mogelijke consequenties plaatsen.
Consequenties die maar al te vaak negatief zijn als je een boodschap verspreidt die indruist tegen de praktijk van alle dag. Er zijn immers heel wat verdienmodellen die risico lopen, om het maar eens diplomatiek te formuleren.

Zeer recent hebben we in Nederland wederom kunnen zien dat we liever een beleid uitstippelen van 15 jaar polderen, als het gaat om het terugdringen van het tabaksgebruik, in plaats van een heldere en adequate aanpak te formuleren en door te voeren.

Als er dan twee longartsen zijn, Pauline Dekker en Wanda de Kanter, die deze laatste hardere aanpak voorstaan, dan zetten we die uit het samenwerkingsverband welke voor het terugdringen van het tabaksverbruik in Nederland was gevormd. 20.000 doden per jaar is klaarblijkelijk niet genoeg voor de 155 partijen die zich in de nationale koepel van tabaksbestrijders, de "Alliantie Nederland Rookvrij", hadden verenigd om sneller tot actie over te gaan.

Waarom begin ik nu dit artikel met deze inleiding, omdat de strategieën die de tabaksindustrie al tientallen jaren volgt, om koste wat het kost winst te blijven maken, volledig zijn overgenomen door de voedingsindustrie.

In Amerika worden dezelfde communicatiebureaus door de levensmiddelenindustrie ingehuurd die ook de strategieën voor de tabakslobby hebben gecreëerd en uitgevoerd.

Wil je weten hoe dat in Nederland werkt, kijk op de site https://www.tabaknee.nl/.  Het voorkomen van "Naming en Shaming" wordt in bestuurlijk Nederland belangrijker geacht dan het ter verantwoording roepen van alle verantwoordelijken. Dus ook de gelegenheidsgevers, waaronder mijns inziens nu ook overduidelijk de Alliantie valt.

Of het nu gaat over de gevolgen van het tabaksgebruik of de desastreuze gevolgen van ons huidige voedingslandschap, je hiertegen uitspreken vergt veel moed en een lange adem.

In België is het Annelies Moons (huisarts) die zich al geruime tijd onomwonden durft uit te spreken over het belang van een paradigmaverschuiving binnen de medische wetenschap en de dagelijkse praktijk, voor wat betreft het belang van voeding met betrekking op de volksgezondheid.

Het hierna volgende artikel "Tegen de Stroom in", van haar verscheen op 17 januari 2018 in MediQuality.

 


Tegen de Stroom In

Dr. Annelies Moons, huisarts:

Annelies Moons


"We kunnen onze welvaartsziekten ook anders aanpakken.
Er is nog niemand genezen van diabetes, coronair lijden, hypertensie....,
door de medicatie die hij daarvoor inneemt."

 

Pfizer zet het onderzoek naar nieuwe medicatie voor de ziekte van Alzheimer stop.
De inname minimaliseren van vetoplosbare toxische polluenten, die we voornamelijk opnemen via dierlijke vetten in de voeding, is waarschijnlijk de meest efficiënte manier om Alzheimer, Parkinson, heel wat kankers en andere welvaartsziekten te voorkomen.

Het vermijden van de consumptie van dierlijk voedsel dat rijk is aan verzadigde vetten zou ook de incidentie van hart- en vaatziekten enorm doen dalen, onze bloedvaten zouden terug open komen, de doorbloeding van de hersenen en de nierfunctie zou verbeteren en niet- insuline afhankelijke diabetes type 2 zou verdwijnen. Dierlijke eiwitten veroorzaken metabole acidose wat uiteindelijk leidt tot hyperuricemie, een verhoogd cardiovasculair risico en verlies van calcium via de urine.

De mogelijke link tussen BMAA (β-N-methylamino-L-alanine) , een neurotoxine geproduceerd door blauwalgen en ALS is een interessant voorbeeld . De veeteelt is niet alleen verantwoordelijk voor even veel broeikasgassen als alle vervoer samen maar speelt een belangrijke rol in het probleem van de eutrofiëring. Nitraten en fosfaten uit de  mest van de dieren en kunstmest gebruikt om  de gewassen te telen om die dieren te voeden  komen via het oppervlaktewater en rivieren in zee terecht, zorgen voor algenbloei (ook blauwalgen ) en veroorzaken uiteindelijk dode zones aan onze kusten waar geen vis meer leeft. Vissen nemen deze cyanobacteriën op, haaien stockeren BMAA vooral in hun vinnen.

Via het oppervlaktewater komen alle polluenten die de mens in het milieu loost (ook uitgeplaste metabolieten van medicatie !) in zee terecht, ze worden gebonden aan de vetten in vis en via vismeel komen ze terecht in veevoeder, en alzo in vlees en dierlijke zuivel. Vorige week nog in het nieuws, de microplastics in tandpasta en cosmetica die op ons bord terecht komen vanuit de zee.

Wij stapelen vetoplosbare pcb's , hormoonverstoorders, brandvertragers, pesticiden, zware metalen  … op in onze eigen vetten en  hersenen, geven ze in utero en via onze moedermelk door aan onze nakomelingen.

 

Kankerverwekkende stoffen, stoffen die ook de ontwikkeling van het zenuwstelsel beïnvloeden, die onze vruchtbaarheid doen dalen, toxisch zijn voor lever en schildklier.  Een baby die borstvoeding krijgt, neemt de meeste brandvertragers op per kg lichaamsgewicht met zijn voeding van heel de populatie. Onze moedermelk bevat meer pcb's dan vlees. Er gaan terecht stemmen op om borstvoeding te beperken  tot 3 maanden na de geboorte. Er wordt geschat dat het 30 tot 40 jaar zou duren eer die stoffen uit ons lichaam uitgewassen zijn. We doen met z'n allen aan bioaccumulatie.

Het is aangetoond dat een goed uitgebalanceerd volledig plantaardig voedingspatroon met max. 10 -15% vetten (voornamelijk onverzadigde) ook de groei van tumoren kan afremmen door overvloedige opname van antioxidanten en natuurlijke angiogenese inhibitoren.

De enige efficiënte manier om onze welvaartsziekten te bestrijden is de oorzaak aanpakken: ons verkeerd voedingspatroon. Er is nog niemand genezen van diabetes, coronair lijden, hypertensie.... door de medicatie die hij daarvoor inneemt. We vergiftigen onze planeet  met al die chemische troep die uiteindelijk enkel maar levensverlengend werkt. Het kost ons gezondheidssysteem bovendien massa's geld.

Er wordt geschat dat 1 overlijden op 3 te wijten is aan de bijwerkingen van medicatie. Waar zijn we in godsnaam mee bezig.  Een switch naar een "Whole Food Plant Based Diet" met zo min mogelijk bewerkt voedsel en arm aan vetten  heeft aangetoond hypertensie, diabetes, coronair lijden en overgewicht te doen verdwijnen  op  korte termijn.

Dierlijke eiwitbronnen moeten we leren vervangen door de eiwitrijke  peulvruchten  die bovendien ook  vezels aanbrengen (gezond darmmicrobioom) en trage suikers (energie). Gezonde onverzadigde vetten halen we uit een handje noten per dag en 1 tot 2 soeplepels gebroken lijnzaad.  Bessen en kruiden als kurkuma zijn krachtige antioxidanten. Groene bladgroenten zijn een bron van NO en werken alzo vaatverwijdend.  Ons lichaam heeft een enorm recuperatievermogen. We moeten het alleen de kans geven om dit te verwezenlijken door het  de juiste voedingsstoffen te geven.

Dierlijke producten uit ons bord laten vermindert daarnaast ook  aanzienlijk  de uitstoot van broeikasgassen, zorgt ervoor dat de hongerigen in de wereld kunnen gevoed worden ( 7 kg mais en granen voor het dier leveren 1 kg vlees op !), dat het ecosysteem in de oceanen de kans krijgt om misschien een beetje te herstellen en dat de watervoorraden minder moeten aangesproken worden. (1 kg vlees = 3 maanden douchen).

Mijn literatuurstudie over plantaardige voeding begon met een artikel dat ik kreeg van Professor Peter  Clarys ( VUB ) over verzuring van het lichaam door consumptie van dierlijke eiwitten . Begin 2017 heb ik de online opleiding  gevolgd van T. Colin Campbell (Cornell University New York)  https://nutritionstudies.org/courses/plant-based-nutrition/ Een man die 30 jaar onderzoek gedaan heeft naar de link tussen voeding en gezondheid. De lobby van de industrie en politiek was een hoofdstuk apart. Deze opleiding heeft mij de ogen geopend.

Wij artsen zijn opgeleid tot marionetten van de farmaindustrie. Nooit hebben wij in onze opleiding voedingsleer gehad, de sleutel tot primaire preventie, en voor een belangrijk deel ook heling, van ziekten.
Ook diëtisten worden gesponsord om melk , kaas en yoghurt te promoten als onderdeel van een gezond voedingspatroon. De invloed van de farma-, vlees-, zuivel- en frisdrankindustrie is enorm. Zij teren allemaal op de zieke, aan suiker, vlees en kaas verslaafde mens.

Als veganist door het leven gaan is echter niet makkelijk. Je wordt vaak beschouwd als een alternatieveling. Mensen begrijpen niet waarom wij zo gedreven zijn om meer rechten voor dieren op te eisen, waarom aanschuiven aan een tafel waar dierlijke produkten worden geserveerd niet zo evident is. Het begon allemaal  met een internationale actie tegen de dolfinaria aan het Atomium in Brussel in juni 2014, om met mijn geweten in het reine te komen. Ondertussen ben ik één van de vele  gedreven dierenrechten activisten in België. Ik voel me vitaler dan ooit,  heb massa's energie  en  minder slaap nodig.

In april gaan we voor de eerste keer naar het Vegmed in Berlijn, een medisch congres over plantaardige voeding en gezondheid. In Amerika is er de Physicans Committee for Responsable Medicine, een organisatie van artsen die onder andere congressen organiseert om collega's te sensibiliseren. In Europa wil men nu een gelijkaardige organisatie oprichten. De beweging groeit wereldwijd.

Over de auteur

Dr. Annelies Moons is huisarts te Hulshout, UIA 1989, Zij was secretaris KDHO (Koninklijke Dokterskring Heist op den Berg en Omstreken) van 2002 tot  2018.
Lees meer op haar website Gezond-Plantaardig-Duurzaam

(Dr. Moons heeft toestemming gegeven om artikel te plaatsen.)

 

Cookies...
Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van de site, terwijl andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De links naar de video's op de site zijn om privacyredenen ingesteld met de "no_cookie" code.